همشهریان فهیم بسطام با توجه به این كه طرح شهرستان شدن بسطام در هیئت دولت رفته بود متاسفانه با گذاشتن این جلسه دكتر جلالی باعث اختلاف شد و این جلسه نشان داد مسئولین شهرستان با مردم رو راست نیستند و متاسفانه اعضای شورای مجن تحت تاثیر حرفهای برخی از اعضای شورای شهر شاهرود قرار گرفته اند.

مردم زحمتكش و فهیم مجن بدانند مسئولین شهر شاهرود بخودشان رحم نمیكنند. وضعیت شهرهای رویان و دهملا و طرود و....را بروند و بررسی كنند و بعد تصمیم بگیرند.

نشستند جمعی به دور یك میز                               بگفتند حرفی بخوردند هزار چیز
یكی رهگذر زانجا رد رفت                                       بدید و بگفتا فقط یك چیز
بگفتا برای چه جمع گشته اند                                كسی مرده است كه سور میدهند
یكی در جوابش بگفت كه ای رهگذر                        نمیدانی كه كیست در گرد میز؟!
بگفتا ز بخت بدم نمیدانم گناهم چیست                  بگفت خلخالی و جلالیس در این گرد میز
بگفتا عجب كیستند مگر اینان؟!                              خدایا توبه برای چیستند اینجا؟!
بگفت آمده اند شور كنند                                       بلكه بسطام را شهرستان كنند
بگفتا عجب پس تابحال چه میكردند اینان                  بگفت نمیدانم حكمتیست در كار
خدایا شعر من گر چه بر مذاق خوش نیست              اما گفتم كه بگویم این وظیفه ی فردیست...

ارسال توسط یکی از همشهریان محترم

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 دی 1391    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: اخبار شهرستان بسطام، شهرستان بسطام،     |
نظرات()