هفته نامه کویر به نقل از یک شهروند بیارجمندی :

به هر حال همه میدانیم سخنگو و اعضای محترم شورای هر شهر به حکم قانون فقط در مورد همان شهر یعنی در حوزه طرح جامع شهر باید اظهار نظر کنند و نباید معترض به حقوق سایر بلاد گردند و عدم رعایت حدودو جایگاه، آیا تجاوز به حق و حقوق دیگران نیست؟

در ضیافت افطاری که چندی پیش به میزبانی شاهرودی های مقیم تهران برگزار گردید شریعتمدار تهرانی بعنوان یکی از سخنرانان به ایراد سخنرانی پرداخت که در قسمتی از سخنانش اعلام کرد که شورای شهر شاهرود مخالف تجزیه شهرستان شاهرود و جدایی و ارتقاء بخش های بسطام و بیارجمند به شهرستان می باشد .

چند روز بعد از سخنان ایشان تعداد زیادی ایمیل توسط شهروندان شاهرود ،بسطام و بیارجمند به سایت ارسال گردید که حاوی ناخرسندی شدید مردم این مناطق از اظهارات ضعیف و غیر کارشناسی این عضو شورای شهر بود .

البته در حال جمع بندی کلیه این مطالب دریافتی که حاوی انتقادات شهروندان از عملکرد ضعیف شورای شهر شاهرود و اعلام حمایت شهروندان شاهرودی از شهرستان شدن بسطام و بیارجمند می باشد هستیم و در چند روز آینده آن را روی سایت قرار می دهیم .

یکی از این مطالب انتقادی در شماره این هفته ،هفته نامه کویر به شرح زیر درج گردیده است :

منبع : هفته نامه کویر سه شنبه 24 مرداد91

یکی از شهروندان بیارجمند بنام کریمی طی نامه ای که برای کویر ارسال گریده در پاسخ به شریعتمدار تهرانی اینگونه نوشته :

... در قانون تقسیمات کشوری شرایط احراز برای ارتقاء سطح سیاسی در همه ی سطوح تعریف شده است و بجز ایجاد استان که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد در سایر موارد از اختیارات دولت است ، لذا اگر منطقه ای حداقل های شرایط ارتقاء را داشته باشد آیا می توان این حق مسلم مردم منطقه را نادیده گرفت ؟ و اگر نام آن را تجزیه بدانیم ! آیا شأن آن توقف رشد سیاسی منطقه نخواهد بود ؟

کریمی در قسمت دیگری از نامه خود نوشته است " سخنگوی محترم شورای شهر شاهرود اینگونه بیان داشته اند که اگر این قضیه (جداشدن ) اتفاق بیافتد شاهرود بدلیل نداشتن سرمایه های تملک دارایی و مالیاتی از روند توسعه عقب می ماند ! سوال اینجاست که مگر در حال حاضر شاهرود بر پایه تملک دارایی و مالیات مناطقی مانند میامی ،بسطام و بیارجمند اداره می شود ؟ اگر این است این سوال د رذهن متبادر می شود که آیا تملک ودارایی و مالیاتی آن مناطق در حال حاضر به شاهرود تزریق می شود ؟

حقیر این بی عدالتی را بعید می دانم ! و سوال بعدی اینکه اگر مناطقه فوق الذکر چنین استعداد و توانایی را دارند آیا بخشی از شرایط احراز برای برای ارتقاء سیاسی مناطق نیست ؟ و آیا مردم محل حق استفاده از آن را ندارند ؟

به هر حال همه میدانیم سخنگو و اعضای محترم شورای هر شهر به حکم قانون فقط در مورد همان شهر یعنی در حوزه طرح جامع شهر باید اظهار نظر کنند و نباید معترض به حقوق سایر بلاد گردند و عدم رعایت حدودو جایگاه آیا تجاوز به حق و حقوق دیگران نیست ؟!

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 مرداد 1391    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: اخبار شهرستان بسطام، شهرستان بسطام، شهرستان بسطام،     |
نظرات()