مسجد جامع شهر بسطام از بناهای غازان خان و بین سالهای 700 تا 706 هجری ساخته شده است و شامل صحن مستطیل شکل به ابعاد 17 در 18.5 متر می باشد.


شبستان های آن در سمت شرق و شمال احداث شده است.به طور کلی ساختمان مسجد جامع از دو شبستان عمود بر هم تشکیل می شود.

با تشکر از مشرق نیوز

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 تیر 1393    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: بسطام، شهرستان بسطام، اخبار شهرستان بسطام، اخبار استان سمنان،     |
نظرات()